Stall Tempers hjemmeside

Oppstalling / Livery

01.12.2010 flyttet vi inn på ny gård på Haukerød.  Den heter Skjelbred og har adresse Åsrumveien 33, 3242 Sandefjord. Stallen har fått navnet Stall Temper. Gården er på 170 dekar. I tillegg leier vi ytterligere 190 dekar med beiter.FILM AV STALL TEMPER: https://www.youtube.com/watch?v=vU_-7NCWo6Y


På Stall Temper har vi både boksplasser og løsdriftplasser. Vi har oppstallet rundt 40 hester her, de fleste står på løsdrift. 

Boksene våre er store, lyse og delikate. Hestene får gå i egen paddock eller sammen med andre etter ønske.

I løsdriften får hestene gå ut og inn av stallbygningen som de ønsker. De har store utearealer å boltre seg på hele vinteren med fri tilgang til grovfôr, og på sommeren går de på store flotte beiter. De får individuell kraftfôrtildeling.

Du trenger ikke bo i nærheten for å ha hest på løsdrift hos oss, vi kan ta oss av alt daglig stell. Trening av hest kommer i tillegg om man ikke ønsker å gjøre dette selv. Vi har egen gruppe på facebook der vi jevnlig legger ut bilder fra den daglige drifta, og bilder av hestene - for de som ønsker det. 

Vi har en stor løsdriftavdeling og flere små. Det er delvis oppgruset i alle luftegårdene.

Vi kan også ta imot avlshopper. Vi har gode samarbeidspartnere og hjelper til med alt fra inseminering, drektighet, følling, avvenning, forberedelse til salg etc.  Vi har lang erfaring med hest, inkludert unghester og avlshester. Alle oppstallinghester blir tatt like godt vare på som våre egne. Ta kontakt om det er ønskelig med referanser.

Øvrige fasiliteter:  tilnærmet frostfri ridebane på 22 * 60 meter med gummiflis, rundpaddock, fine turområder og kjørespor i nærheten, vaskespilt, oppvarmet sal- og oppholdsrom, føllingsalarm og føllingskamera. 

Løsdrift er en svært bra oppstallingsform for de fleste hester, og spesielt for unghester som trenger mye aktivitet og lek. Hester på løsdrift får mye frisk luft og blir sjelden syke. Det er også bevist at hester som lever i løsdrift får mindre slitasjeskader enn hester som står på boks og i dagpaddock. Dette er også en mere økonomisk oppstallingsform.

Noen artikler om helseeffektene ved løsdrift:


http://avlshest.no/2009/02/mye-a-tjene-pa-l%C3%B8sdrift/

http://www.equilife.no/hest-for-tips-veterin%C3%A6r-naturmedisin/969-utegang-og-prestasjonsavl

PÅ STALL TEMPER SETTER VI FOKUS PÅ GODT MILJØ OG HESTEVELFERD.