Stall Tempers hjemmeside

Stall Temper


Velkommen / Welcome

Velkommen til Stall Tempers hjemmeside.

Stall Temper har tilholdssted på Fossnes Gård i Sandefjord Kommune.
Her driver vi med oppdrett av hesterasen Welsh Cob og og litt utleie av stallplasser.  

Følg oss på INSTAGRAM


Welcome to Stall Temper's website.

Stall Temper is located at Fossnes in Sandefjord, Norway. . At Stall Temper we breed Welsh Cobs and run livery stables. 
 
Follow us on INSTAGRAM

Tel. +47 91600813,

Sist oppdatert / Latest update:

18.03.2022